Hva som rører seg innen kulturfeltet i Sør-Norge

Kreative Sør

Litteraturhuset i Kristiansand

Media

Scenekunst

Litteratur

Annet/Støtteapparat

Arrangør

Et litteraturhus uten fast adresse og med flytende administrasjon.
Vi er et stedspesifikt, og stadig mer digitalt hus.

Vi trenger flere ansatte og flere arrangører.
Send oss en mail: post@litteraturhusetikristiansand.no